Julkaistu 9/25/2022 12:00:00 PM

Tieto toiminnaksi

Ihminen toimii osittain sisäsyntyisten vaistojensa avulla, mutta nykypäivänä ihminen toimii yhä enemmän ulkoisten voimien ohjaamina. On muodostunut protokollia ja standardeja, jotta monimutkaiset ja vaativat tehtävät saadaan tehtyä oikein.

Lääkinnällisten laitteiden valmistus on yksi esimerkki. Laitteiden valmistukseen vaaditaan tarkoin tutkittuja ja huolellisesti valmistettuja komponentteja, jotta ne toimivat oikein, kun ihminen on leikkauspöydällä. Niiden on kestettävä steriileinä valmistuksesta aina käyttöön asti, ettei tulehdukset ja muut komplikaatiot pilaa parantumista. Tällaisessa ympäristössä työskentely vaatii tarkat, tutkimustietoon pohjautuvat toimintaohjeet, jolloin pelkkä sisäsyntyinen tieto toimia ei riitä.

Autoteollisuus, liikenne, kommunikaatio, rakentaminen… Elämämme on täynnä komplekseja kokonaisuuksia, joiden kanssa meidän tulee toimia harmoniassa yhteen. Mistä tiedämme miten toimia, jotta tulemme toimeen kaiken elämän monimutkaisuuden kanssa?
Se vaatii informaatiota ja ennen kaikkea informaation selkeää kommunikoimista niin, että siirrettävä informaatio jäsentyy tiedoksi vastaanottajan aivoissa ja tieto muuntuu toiminnaksi hermoston ja lihaksien avulla.

Data -> Informaatio -> Tieto -> Toiminta

Data_Informaatio_tieto.png

Missä muodossa informaatio on helppo sisäistää tiedoksi?
Teksti, kuva, audio, video, animaatio?
Jos kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa, kuinka paljon tuhansia kuvia sisältävä video kertoo?

Jokaiselle on oma paras formaatti ottaa vastaan informaatiota ja sisäistää tiedoksi. Digitalisaation avulla mahdollisuus hyödyntää erilaisia medioita on laajentunut.

Mikä on viimeisin monimutkainen ja haastava tehtävä minkä teit ja mistä etsit siihen ohjeet?

Itselleni yksi isoimmista tietolähteistä on youtube. Katson sieltä "how to" -videoita, jos teen jotain ensimmäistä kertaa, tai olen unohtanut kuinka homma tehdään.

Monilla aloilla on hyvin ainutlaatuisia toimintatapoja, joihin ei youtubesta löydy opastusta tai tieto halutaan pitää yrityksen sisällä kilpailuedun säilyttämiseksi. Silloin alan asiantuntijoiden tulee opastaa, kuinka homma tehdään. Asiantuntija täytyy kuitenkin monistaa, sillä erikoistyön taitajia ei millään riitä 1:1 uusien perehdytettävien työntekijöiden kanssa. Emme ole vielä lähteneet kloonaamaan asiantuntijoita, joten seuraavaksi paras vaihtoehto on monistaa asiantuntijoiden tieto ja välittää se uudelle työvoimalle helposti sisäistettävässä muodossa.

Tässä yksi malli sen toteutukseen:

  • Asiantuntijoiden tekemä suoritus nauhoitetaan videolle uusia työntekijöitä varten
  • Opastus esitetään sellaisessa muodossa, että sen perusteella on helppo toimia. Ei mennä fysiikkaan molekyylitasolle, vaan pysytään käytännönläheisessä tekemisessä kuitenkin kuvaten riittävällä tarkkuudella tehtävän suoritus. Videoita tuetaan tekstillä, kuvilla ja selostuksella.
  • Informaatio laitetaan esille sellaiseen paikkaan, josta se ei voi jäädä huomaamatta, kun tietoa tarvitaan (Vähän kuten ensimmäiset word versioiden klemmarit, mutta ei niin ärsyttävä).
  • Samaan paikkaan jätetään digitaalinen postilaatikko niitä tilanteita varten kun ongelmaan ei ole vielä opastusta kuvattu ja halutaan jatkoa varten kehittyä ja tarjota opastusta uutta ongelmatilannetta varten.

Millainen tieto saa sinut toimimaan?

Valus Oy

Y-tunnus: 3201505-5

Mikkeli, Finland

Yhteystiedot

Myynti: myynti@valusoy.com

Tekninen: tuki@valusoy.com

Copyright

Kaikki oikeudet pidätetään.

Copyright ©2024